Personnummer 1908
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-00-00
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Britta
Efternamn Philjersdotter
NormeratFornamn Britta
NormeratEfternamn Philjersdotter
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 68 år
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF