Personnummer 1909
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johan
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Johan
NormeratEfternamn Larsson
Dodadress Enghult?
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 56 år
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF