Personnummer 1915
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel pigan
Fornamn Stina
Efternamn Magnusdotter
NormeratFornamn Stina
NormeratEfternamn Magnusdotter
Dodadress Ryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF