Personnummer 1918
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Gunnarsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Gunnarsson
Dodadress Tormansbygd
Dodforsamling Markaryd
AttGora Tomareböke?
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF