Personnummer 1919
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-03-17
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Anders
Efternamn Trulsson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Trulsson
Dodadress Högaholma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF