Personnummer 1920
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-03-21
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jon
Efternamn Gisslesson
NormeratFornamn Jon
NormeratEfternamn Gisslesson
Dodadress Rissna?
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF