Personnummer 1921
Kalltyp KGF
Doddatum 1797-04-04
Kon K
Fornamn Kerstin
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Svensdotter
Dodadress Hulabäck
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF