Personnummer 1923
Kalltyp KGF
Doddatum 1798-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel piga
Fornamn Gunnel
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Gunnel
NormeratEfternamn Larsdotter
Dodadress Hannabad
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 21
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF