Personnummer 1925
Kalltyp KGF
Doddatum 1798-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Ingierd
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Ingegerd
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Åmot Södra
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 68 år
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF