Personnummer 1926
Kalltyp KGF
Doddatum 1798-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel pigan
Fornamn Nilla
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Nilla
NormeratEfternamn Nilsdotter
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 22
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF