Personnummer 1930
Kalltyp KGF
Doddatum 1798-11-12
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Erik
Efternamn Arvidsson
NormeratFornamn Erik
NormeratEfternamn Arvidsson
Dodadress Gällareböke
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF