Personnummer 1932
Kalltyp KGF
Doddatum 1798-12-25
Kon K
Fornamn Kerstin
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Svensdotter
Dodadress Trälora Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF