Personnummer 1933
Kalltyp KGF
Doddatum 1799-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Erland
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Erland
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF