Personnummer 1935
Kalltyp KGF
Doddatum 1799-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Anna
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Svensdotter
Dodadress Högaholma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF