Personnummer 1937
Kalltyp KGF
Doddatum 1799-00-00
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johan
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Johan
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Trälora
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF