Personnummer 1939
Kalltyp KGF
Doddatum 1799-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel Hustru
Fornamn Ingeborg
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Jonsdotter
Dodadress Hannabad
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF