Personnummer 1943
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon M
Titel avsk. sold.
Efternamn Wickström
NormeratEfternamn Vickström
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
AttGora 9582?
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF