Personnummer 1946
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel drängen
Fornamn Jacob
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jakob
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Gällareböke
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF
Kalla3 Sveriges dödbok