Personnummer 1960
Kalltyp KGF
Doddatum 1800-11-13
Kon M
Titel avsk. sold.
Fornamn Nils
Efternamn Sandborg
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Sandborg
Dodadress Oshult
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 DÖD UNDER DESS VANDRING i Oshult
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF