Personnummer 1963
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gunnil
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Gunnil
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Ängabäck
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF