Personnummer 1964
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Elin
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Elin
NormeratEfternamn Jonsdotter
Dodadress Hannabad Hulugård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF