Personnummer 1966
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Britta
Efternamn Pålsdotter
NormeratFornamn Britta
NormeratEfternamn Pålsdotter
Dodadress Ekhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF