Personnummer 1967
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel pigan
Fornamn Elin
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Elin
NormeratEfternamn Nilsdotter
Dodadress Örnafälla
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 benämns gamla bräckliga pigan
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF