Personnummer 197
Fodelsedatum 1856-01-26
Kon M
Fornamn Peter Johan
Efternamn Gustavsson
NormeratFornamn Peter Johan
NormeratEfternamn Gustavsson
Boendeadress Tormansbygd
FadernsFornamn Gustav (1828–1909)
FadernsEfternamn Pettersson
ModernsFornamn Anna (1831–1885)
ModernsEfternamn Svensdotter