Personnummer 197
Födelsedatum 1856-01-26
Kön M
Förnamn Peter Johan
Patronymikon Gustavsson
Normerat förnamn Peter Johan
Efternamn Gustavsson
Boendeadress Tormansbygd
Faderns förnamn Gustav
Faderns efternamn Pettersson (1828–1909)
Moderns förnamn Anna (1831–1885)
Moderns efternamn Svensdotter
Källtyp spec Släktforskare
Forskare Stina L.