Personnummer 1975
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Larsson
Dodadress Gällareböke Yttre
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF