Personnummer 1976
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon M
Fornamn Lars
Efternamn Persson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Persson
Dodadress Haghult Västra
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF