Personnummer 1977
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel pigan
Fornamn Ingierd
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Ingegerd
NormeratEfternamn Larsdotter
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF