Personnummer 1980
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Kerstin
Efternamn Gammalielsdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Gamalielsdotter
Dodadress Göshult
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1801/1802
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF