Personnummer 1983
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Titel drängen
Fornamn Sven
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Örnafälla
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död hösttinget 1801
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF