Personnummer 1986
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-01-13
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Johanna
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF