Personnummer 1987
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-02-12
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Maria
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Maria
NormeratEfternamn Nilsdotter
Dodadress Harpholma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF