Personnummer 1988
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-02-15
Kon K
Civilstand ogift
Titel pigan
Fornamn Elin
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Elin
NormeratEfternamn Johansdotter
Dodadress Bråthult
Dodforsamling Markaryd
ArVidDod 39
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF