Personnummer 1990
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-02-20
Kon M
Titel drängen och åbon
Fornamn Sven
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Svensson
Dodadress Ulvaryd
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF