Personnummer 1991
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-03-07
Kon M
Civilstand ogift
Titel drängen
Fornamn Gunne
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Gunne
NormeratEfternamn Larsson
Dodadress Örnafälla
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF