Personnummer 1996
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-04-05
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Bengta
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Bengta
NormeratEfternamn Larsdotter
Dodadress Brånhult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF