Personnummer 1997
Kalltyp KGF
Doddatum 1801-04-17
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Gudmund
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Gudmund
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Holma
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF