Personnummer 2000
Kalltyp KGF
Doddatum 1802-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jöns
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Jöns
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Gällareböke Ög
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1802/1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF