Personnummer 2001
Kalltyp KGF
Doddatum 1802-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Ingierd
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Ingegerd
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Hannabad Vg
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1802/1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF