Personnummer 2002
Kalltyp KGF
Doddatum 1802-00-00
Kon M
Titel gatuhusmannen
Fornamn Sven
Efternamn Jönsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Jönsson
Dodadress Vekaboda
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1802/1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF