Personnummer 2006
Kalltyp KGF
Doddatum 1802-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Håkansson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Håkansson
Dodadress Misterhult Hulugård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF