Personnummer 2007
Kalltyp KGF
Doddatum 1802-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Anna
NormeratEfternamn Larsdotter
Dodadress Göshult Ng
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF