Personnummer 2008
Kalltyp KGF
Doddatum 1802-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Larsson
Dodadress Åmot
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1802/1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF