Personnummer 2009
Kalltyp KGF
Doddatum 1802-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel pigan
Fornamn Ingierd
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Ingegerd
NormeratEfternamn Larsdotter
Dodadress Holma
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 benämns gamla pigan
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF