Personnummer 2010
Kalltyp KGF
Doddatum 1803-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Ingeborg
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Svensdotter
Dodadress Göshult
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1803/1804
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF