Personnummer 2016
Kalltyp KGF
Doddatum 1803-00-00
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johansson
Dodadress Oshult
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1803/1804
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF