Personnummer 2017
Kalltyp KGF
Doddatum 1803-00-00
Kon K
Titel fru
Fornamn Eleonora
Efternamn Thulin
TidigareEfternamn Bask
NormeratFornamn Eleonora
NormeratEfternamn Thulin
Dodadress Timsfors
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död 1803/1804
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF