Personnummer 2023
Kalltyp KGF
Doddatum 1803-00-00
Kon K
Civilstand ogift
Titel pigan
Fornamn Gunnil
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Gunnil
NormeratEfternamn Johansdotter
Dodadress Brånhult
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 benämns gamla pigan, död sommaren 1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF