Personnummer 2024
Kalltyp KGF
Doddatum 1803-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Hannabad
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död sommaren 1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF