Personnummer 2025
Kalltyp KGF
Doddatum 1803-00-00
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jakob
Efternamn Persson
NormeratFornamn Jakob
NormeratEfternamn Persson
Dodadress Flässeryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död sommaren 1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF