Personnummer 2028
Kalltyp KGF
Doddatum 1803-00-00
Kon K
Civilstand gift
Titel hustru
Fornamn Elin
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Elin
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Torp
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 död sommaren 1803
Kalla1 SUNNERBO HÄRADSRÄTTS ARKIV, DÖDLISTOR (FIII:1)
Kalla2 KGF